Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van LaBASTi BVBA/ YŪGEN tours, met erkenningsnummer VVR 9669 en aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, gekend onder ondernemingsnummer BE0471.244.608, hieronder kortweg YŪGEN tours genoemd. YŪGEN tours is bereikbaar via het contactformulier op de website, via Skype en via het e-mail adres: hello@yugentours.com

Het gebruik van deze website impliceert een uitdrukkelijk akkoord op volgende voorwaarden:

De informatie op deze website werd erg zorgvuldig onderzocht en samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. YŪGEN tours streeft ernaar u zo volledig mogelijk te informeren, voor zover dit via de website mogelijk is. Ondanks alle inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig juist is of blijft. U kan dan ook geen rechten ontlenen aan publicaties of informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou opmerken, vragen wij u ons te contacteren. Wij zullen desgevallend al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De informatie is van algemene aard en niet aangepast aan specifieke of persoonlijke omstandigheden. Daarom vragen wij u steeds contact met ons op te nemen en uw specifieke vragen en aanvragen via electronische weg aan ons kenbaar te maken. Wij voorzien hiervoor elektronische contactformulieren, bovenvermeld e-mail adres, én de mogelijkheid een Skype gesprek aan te vragen.

YŪGEN tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, ontstaan als het gevolg van het gebruik of als het gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie, beeldmateriaal, aanbevelingen of materiaal.

De website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet beheerd worden door, noch onder toezicht staan van YŪGEN tours. YŪGEN tours kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld aangaande de inhoud van dergelijke links of de links binnen de gelinkte sites.+

Het materiaal dat op deze website getoond wordt, met inbegrip van, en zonder beperkingen, het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties, namen en logo’s, zijn eigendom van YŪGEN tours en YŪGEN tours bezit dan ook de auteursrechten. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor schriftelijk uitdrukkelijke toestemming te vragen. U kan uw verzoek zenden naar: hello@yugentours.com

De inhoud van de site kan te allen tijde gewijzigd, ge-update of aangevuld worden. Wij streven naar een optimale werking van onze website. Desalniettemin geeft YŪGEN tours geen garanties betreffende de goede werking van de site en kan YŪGEN tours op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, noch voor bepaalde verliezen zoals, met inbegrip van en zonder beperking, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, de apparatuur, programmatuur of andere, van de gebruiker.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.